Bereits 265 Ferves im Register

Bild Chassis-Nr. Typ Land Halter
436 Ferves Ranger Italien
486 Ferves Ranger Italien
? Ferves Ranger Italien
345 Ferves Ranger Italien Luciano
? Ferves Ranger Deutschland
? Ferves Ranger Italien Francesco
531 Ferves Ranger Italien Luciano
? Ferves Ranger Italien
? Ferves Ranger Frankreich Olivet
? Ferves Ranger Japan
423 Ferves Ranger Deutschland Mario
? Ferves Ranger Italien
373 Ferves Ranger Italien
? Ferves Ranger Italien
687 Ferves Ranger Italien