Bereits 265 Ferves im Register

Bild Chassis-Nr. Typ Land Halter
? Ferves Ranger Italien
? Ferves Ranger Italien Massibardi
516 Ferves Ranger Niederlande Gordon
530 Ferves Ranger Italien
595 Ferves Ranger Niederlande
? Ferves Ranger Italien
628 Ferves Ranger Niederlande
408 Ferves Ranger Italien Valter
766 Ferves Ranger Italien
588 Ferves Ranger Italien
579 Ferves Ranger Italien
? Ferves Ranger Italien
? Ferves Ranger Italien
? Ferves Ranger Italien
389 Ferves Ranger Italien